วันจันทร์ที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2556

มาแนะนำตัวเองเป็นภาษาอังกฤษกันเถอะครับ

 
สวัสดีครับน้องๆนักเรียนช่วงนี้กำลังอยู่ในช่วงโค้งสุดเลยนะครับสำหรับ การแอดมิดชั่นเข้ามหวิทยลัยสำหรับน้องๆม.6 วันนี้ครูอุเทนนำวิธีการแนะนำตัวเป็นภาษาอังกฤษแบบง่ายๆมาฝากกันครับ สำหรับน้องๆที่จะไปสัมภาษณ์ในสาขาที่เป็นนานาชาติ หรือ อินเตอร์ นะครับ

การแนะนําตัวเป็นภาษาอังกฤษ

การแนะนําตัวเป็นภาษาอังกฤษ
-เรามาดูการแนะนำตัวเองเป็นภาษาอังกฤษ แบบง่ายๆ พื้นฐานๆ กันก่อนครับ

Let me introduce myself. My name is. Janthai ฉันขออนุญาติแนะนำตัวเอง ดิฉันชื่อจันทร์ไทย
My nickname is Som-O ชื่อเล่นของฉันคือ ส้มโอ
I am studying at ABCDEFG School. ฉันกำลังศึกษาอยู่โรงเรียนABCDEFG
I am studying in grade 12. ฉันกำลังเรียนอยู่มัธยมศึกษาปีที่6
My major was science – math. สายการเรียนวิทย์คณิต
I live in Khon Kaen .ฉันอาศัยอยู่ที่ขอนแก่น
I live with my parents.ฉันอยู่กับพ่อแม่
I have two brother and a sister. ฉันมีน้องชาย2คนและน้องสาวอีก1คน
My hobby is drawing pictures. งานอดิเรกของฉันคือวาดภาพ
My favorite sport is karate. กีฬาที่ฉันชื่นชอบคือกีฬาคาราเต้
-การแนะนำตนเองแบบเป็นกันเอง
Hello. (ทักทาย)
เฮ็ลโล๊ (สวัสดี)
My name’s Tongdee. (บอกชื่อ)
มาย เนมส ทองดี (ผมชื่อทองดี)
I’m from Thailand. (ข้อมูลเพิ่มเติม)
ไอม ฟรอม ไท๊แลนด (ผมมาจากประเทศไทย)
I’m an exchange student. (ข้อมูลเพิ่มเติม)
ไอม เมิน นิกซเช๊นจ สติ๊วเดินท (ผมเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยน)
Glad to meet you. (แสดงความยินดีที่ได้เจอกัน)
แกลด ทะ มีท ชู (ดีใจที่ได้เจอกัน)
-การแนะนำตนเองแบบเป็นทางการ
Good morning. (ทักทาย)
กุด ม๊อนิง (อรุนสวัสดิ์ครับ)
May I introduce myself? (ขออนุญาต)
เม๊ ยาย ยินทระดิ๊วซ มายเซ๊ลฟ (ผมขออนุญาตแนะนำตัวเองนะครับ)
My name is Somchai Rakdee. (บอกชื่อ)
มาย เนม มิส สมชาย รักดี (ผมชื่อสมชาย รักดี)
I’m the marketing manager from ABC company. (ข้อมูลเพิ่มเติม)
ไอม เดอะ ม๊าคิททิง แม๊นนิจเจอะ ฟรอม เอบีซี คั๊มพะนี (ผมเป็นผู้จัดการฝ่ายการตลาดจากบริษัทเอบีซี)
Nice to meet you. (แสดงความยินดีที่ได้เจอกัน)
ไนซ ทะ มีท ชู (ยินดีที่ได้รู้จัก)
-อีกตัวอย่างนึง สำหรับการแนะตัวแบบทั่วๆไปครับ
ชื่อ น.ส.ศุภาลัย ศาสตราชัย
My name is Supalai Sadstrachai.
ชื่อเล่น มุก
My nickname is Mook. แต่ฝรั่งจะพูดว่า You can call me Mook.
อายุ 15 ปี เกิดวันที่ 24 สิงหาคม 2537
I’m 15 years old. My birthday is the 24th of August 1994.
ศึกษาอยู่ที่ โรงเรียนอำนาจเจริญ ชั้น ม. 4/11
I’m studying at Amnatcharoen School. I’m in Mathayom 4/11. (ฟอ สแลช อิเล็ฝเวิน)
อนาคต อยากไปเที่ยวต่างประเทศ เช่น ญี่ปุ่น เกาหลี จีน สิงคโปร์เป็นต้น
I want to visit Japan, Korea, China Singapore and so on.
อาหารที่ชอบ ก๋วยเตี๋ยว ผัดกระเพรา
My favorite food is Noodle and Pad Ka Prao. (เอาชื่อไทยๆ นี่แหละ)
สีที่ชอบ สีฟ้า เขียว น้ำเงิน
My favorite color is blue green and navy blue.
คติประจำตัว จะไม่เป็นอนาคตของชาติ แต่จะเป็นปัจจุบันของชาติ
My motto is ” not to be the future of the nation but to be the present time of the nation”.
สามารถเอาไปประยุกต์เอาได้นะครับ ว่าเราต้องการประโยคไหน หรือต้องการจะแนะนำอันไหนให้คนที่เราสนทนาด้วย รู้จัก ก็สามารถเลือกใช้ได้เลยครับ

อีกหนึ่งตัวอย่างนะครับ

     Hello, everybody.My name is Wilasinee  Phomchulee, nick name May . I live at 3 Moo. 13 Tharong, Wichienburi, Phetchabun zip code 67130. There are 5 people in my family.There are my father, my mother, 2 brothers,  and myself.I no have  sisters . Their names are Mr.Piyawat, Mrs.Arida, Mr.Chaimongkol, and Mr.Chainarong.. They are 44 ,39 ,19 , and 17. I was born  on Wednesday  7 May 1994. I am a student. I go to school by bike. I am studying at Bantharong  school . I study English and I like it. I can speak English. My teacher is Mrs.a Buntharika. I  like to read a book in my free  time. My favorite food is noodle. My favorite sport is hockey . I like to watch sport news at TV. I study English because I like English.


---- อีกหนึ่งตัวอย่างที่น่าสนใจครับอนุญาตนำมาจาก YouTube ----
 สามารถทดลองนำมาปรับประยุกต์และทางที่ดีซ้อมก่อนจะสัมภาษณ์จริงหน้ากระจกด้วยยิ่งดีนะครับ

 


ขอบคุณข้อมูลและภาพจาก
http://www.learners.in.th/blogs/posts/296884
http://blog.janthai.com/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B8%B0%E0%B8%99%E0%B9%8D%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A4%E0%B8%A9-2838.html

ภาพวิดีโอจาก ช่อง2min English
http://www.youtube.com/watch?v=4oceDC_w6uY